#105545
kiko
Miembro

mese ha queno ahs cohiu el hilu conehta henti,ehstus andan buhscandu la conjontacion ne lohs que mos interesa ehstal bien avenius,cotentus i huntus  nel sentiu jigurau,pol me de la dihstacia cai entri musotrus,no le hagas cassu quehs lo que quierin,teniahs cavel hechu comu yo i no enjuruñarti el garrovillanu  ehs pol nolma,cicateru,janjarron,olgullosu,i mu tontu a la ve,peru deve en cuandu vamus canbiandu i ehs pa meho i pol suelti ya son menu lohs que quean pol canbial,no seah tontu  i queati paqui con musotrus i menu lo de canbial de nik amus si quierihs puei sali comu teo44+4 peru siempri que la henti sepa quien heris,animu i un abraçu

Noticias
Fotos
Menú
Foros
Idiosincrasia